A könyvelés, adótanácsadás a Könyvelő Iroda és az Ügyfél közötti bizalmi kapcsolatra épül

A Profi Team 96 Kft. nevében az ügyvezető igazgató Kovács Sándorné és Kovács Ildikó felelősséget vállalnak arra, hogy az ügyfeleikkel fennálló szerződéses jogviszony alatt a Kft. tudomására jutott üzleti titkokat megtartják.

Az ezen titokkörbe tartozó, a Kft. által ismert valamennyi adatot harmadik személy részére nem adják ki, illetőleg azokat nem hozzák nyilvánosságra.

A Könyvelő Iroda a szerződéses jogviszony megszűnését követően a fenti kötelezettség alól nem mentesül.

Szakmai szervezetek

Könyvelő Iroda folyamatosan figyelemmel kíséri a számviteli törvény, az adótörvények és a kapcsolódó törvények változásait. A társaság tagjai számviteli továbbképzéseken, kamarai tájékoztatókon, önkormányzati rendezvényeken részt vesznek.

A Kft. az alábbi szakmai szervezetek tagja

Szakmai felelősségbiztosítás

A Könyvelő Iroda által okozott szakmai hibák következtében esetlegesen felmerülő felelősségi károkra a Profi Team 96 Kft. megalakulásától kezdve több biztosítóval kötött szerződéseket.